Dnes je:ProtlakyRealizujeme protlaky pod komunikací od pruměru 63 mm do pruměru 300 mm a délky 15 m protlačovacím zařízením TZ-65 a TZ-200. Zpravidla se jedná o zeminu 1-3 třídy (běžné protlaky). Ve ztížených zeminách 3.- 4.třídy provádíme zemní protlaky pneumatickým zařízením KT-100 a KT-130.Tyto práce jsou prováděny bezvýkopovou metodou roztlačováním zeminy za pomocí ruzných typu protlačovacích zařízení.

Zemní protlaky se využívají k umístění ocelových nebo plastových chrániček pod komunikaci. Chráničkami je poté protaženo vedení inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, kabelová vedení apod.)Díky protlačovací technologii nedochází k porušení zpevniných ploch(komunikace, chodníky,vjezdy,okrasné záhony…).

Dokonce lze touto metodou podcházet také menší vodní toky.

protlak_1.jpg, 396kB
protlak_3.jpg, 396kB

Jediným zásahem do terénu je tak nutnost výkopu startovací jámy(d=1,5m, š=1, 0m s požadovanou hloubkou 0,1m pod úrovní prováděného protlaku) a koncové jámy(d=0,5m,š=0,5m).Přední a zadní stěna startovací jámy musí být kolmá.

Objednateli s přípravou montážních jam rádi bezplatně poradíme nebo na náklady objednatele rádi vyhloubíme. V případě zájmu dodáme i chráničky potřebných typů a rozměrů.

auto_1.jpg, 396kB auto_2.jpg, 396kB

Jak bude?

In-počasí

Napište nám

    

Statistika přístupů: